MEDLEMSKAP


Anmäl medlemskap till höger

OBS! MEDLEMSAVG. BETALAS FÖRSTA GÅNGEN TILL TÖBK'S BG!


Medlemskap i Svenska Brukshundklubben.
Medlemskapet är rullande och gäller 1 år från den dag du betalar.
I medlemskapet får du olika förmåner bl.a. tidningen Brukshunden 6ggr/år.
Medlemskapet ger dig bl.a. rätt att delta i TÖBK's kursverksamhet samt att nyttja våra träningsplaner och lokaler.  
Mer information finns på www.brukshundklubben.se

Ordinarie medlem:
Pris: 605kr
380kr går till SBK(Förbundsavgift)
225kr går till TÖBK(Lokal avgift)

  • Man betalar en förbundsavgift + lokal avgift.
    Lokal avgiften kan betalas i valfritt antal lokal- eller rasklubbar för medlemskap i flera klubbar.
    Är du medlem i en annan SBK klubb betalar du endast lokal avgiften till TÖBK.
    OBS gäller endast SBK:s rasklubbar


Familjemedlem:
Pris: 60kr

  • Måste bo på samma adress som Ordinariemedlem

Ungdomsmedlem:
Blir man fr.o.m. det kalenderår man fyller 7 år t.o.m. det kalenderår man fyller 25 år. Medlemskapet innefattar även medlemskap i Sveriges Hundungdom utan ytterligare avgift.
www.shu.se

Alla medlemsavgifter betalas till
BG 5532-2028