tobk_logga
 

Öppen träning är till för alla medlemmar
Föraren skall ha minst fyllt 9 år, mellan 9-14 år i målsmans sällskap


Ej medlem i TÖBK? Man är välkommen att prova några tillfällen innan man bestämmer sig för att bli medlem.

Om du tillhör en annan sbk klubb så är du också varmt välkommen!

Tisdagar kl 18-20
Start 10 april