tobk_logga
 

MEDLEMSKAP


Anmäl medlemskap till höger

OBS! MEDLEMSAVG. BETALAS FÖRSTA GÅNGEN TILL TÖBK'S BG!


Medlemskap i Svenska Brukshundklubben.
Medlemskapet är rullande och gäller 1 år från den dag du betalar.
I medlemskapet får du olika förmåner bl.a. tidningen Brukshunden 6ggr/år.
Medlemskapet ger dig bl.a. rätt att delta i TÖBK's kursverksamhet samt att nyttja våra träningsplaner och lokaler.  
Mer information finns på www.brukshundklubben.se

Ordinarie medlem:
Pris: 625kr
400kr går till SBK(Förbundsavgift)
225kr går till TÖBK(Lokal avgift)

  • Man betalar en förbundsavgift + lokal avgift.
    Lokal avgiften kan betalas i valfritt antal lokal- eller rasklubbar för medlemskap i flera klubbar.
    Är du medlem i en annan SBK klubb betalar du endast lokal avgiften till TÖBK.
    OBS gäller endast SBK:s rasklubbar


Familjemedlem:
Pris: 60kr

  • Måste bo på samma adress som Ordinariemedlem

Ungdomsmedlem:
Är du under 25 år?
Bli medlem hos Sveriges Hundungdom och välj Svenska Brukshundklubben som din specialklubb. Du får då två medlemskap i ett.
Du registrerar ditt medlemskap här:
https://hundar.skk.se/Medlemsguiden/
Välj en lokal hundungdomsklubb nära dig och sedan Svenska Brukshundklubben som din specialklubb.


Alla medlemsavgifter betalas till BG 5532-2028